NIP

Následná intenzivní péče (NIP)

 

Prvky léčby našich pacientů jsou:

 

Polohování

 

Princip bazální stimulace  

 

Rehabilitační cvičení

Fyzioterapie

Pasivní cvičení

Kondiční cvičení

Vertikalizace

 

Doporučení pro rodiny

Pokud se chcete aktivně zapojit do rehabilitační péče o svého blízkého, je možné domluvit si konzultaci s vedoucím fyzioterapeutem, který přizpůsobuje péči individuálním potřebám pacienta. I po zácviku je však nutné vždy informovat personál o chystané terapii a zeptat se, zda aktuální stav pacienta terapii dovoluje.

 

Je vhodné, aby rodina přinesla každému pacientovi vlastní měkký pěnový míček pro dechovou rehabilitaci, masážního „ježka“ na stimulaci a po domluvě s ošetřující fyzioterapeutkou vhodnou obuv pro nácvik stoje a chůze, pevnou přes patu.

 

Doplňkové terapie – canisterapie

 

 

Zpět na naše služby

Rychlý kontakt

Naše zařízení najdete v Praze, Nymburce, Ostravě a Brně.