Chronicare Brno

Specialista na následnou intenzivní péči

2

zařízení v Brně

41

lůžek NIP (následné intenzivní péče)

17

lůžek DIOP (dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče)

„V našem zařízení navazujeme na terapii specializovaných pracovišť a pokračujeme v léčbě, která byla zahájena. Našimi cíli jsou postupné odpojení pacienta od umělé plicní ventilace a rehabilitace, v ideálním případě až k úplné soběstačnosti. Naše péče není jen o odborné práci lékařů, sester, fyzioterapeutů a ošetřovatelského personálu, ale také o lidském přístupu ke každému pacientovi, s respektem k jeho individuálním potřebám. Za každým z nich se snažíme vidět hluboký lidský příběh, který končí návratem vyléčeného pacienta domů.“

MUDr. Petr Jelínek, PhD.

primář

 

„Rozdílní pacienti, rozdílné diagnózy, rozdílné prognózy, ale jeden společný problém – závislost na umělé plicní ventilaci či jiné podpoře vitálních funkcí. Náš přístup je vždy individuální, ať už v potřebě léčby, rehabilitace či výživy, a to v mnohem delším časovém intervalu než umožňuje akutní péče. Do naší práce vkládáme nejen odborné znalosti, využití moderních technologií či nadstandardní ošetřovatelské péče, ale především je to srdce a optimismus. Proto jsme unikátní.“

 

MUDr. Petra Kempná

vedoucí lékařka, pracoviště Polní

Co vás zajímá

 

  • Přestože jsme nestátní zařízení, veškerá péče je plně hrazena zdravotními pojišťovnami. Pacient a jeho rodina za služby nic neplatí.
  • Jsme síťové zařízení, naleznete nás také v Ostravě a Milovicích. V Brně provozujeme dvě pracoviště.
  • Máme více než 15letou zkušenost v systému poskytování intenzivní péče.
  • Spektrum lékařských diagnóz, kvůli kterým k nám pacienti přicházejí, je pestré – od neurologických a interních po posttraumatické. Nejčastěji jde o pacienty po úrazech hlavy nebo vícečetných poraněních orgánů, pacienty po úrazech páteře a míchy, po závažných cévních mozkových příhodách, rozsáhlých operacích, a v neposlední řadě o pacienty s chronickým onemocněním plic.