Naše služby

Naším cílem je nejen vyřešení, resp. dořešení, akutního zdravotního problému, ale i nácvik základních životních dovedností a počátek snahy o resocializaci pacienta. Tento proces je komplexní. Zahrnuje péči lékařů, specializovaných zdravotních sester, fyzioterapeutů, ale i dalších specialistů.

 

Nezastupitelnou roli v celém procesu léčby a resocializace pacienta hraje, pochopitelně, i rodina a její návštěvy. V některých případech je možné, po předchozí dohodě s ošetřujícím personálem, aby se rodina i přímo podílela na péči o pacienta například při rehabilitaci, výživě či nácviku některých základních životních návyků svého příbuzného.

 

Naše oddělení je nově zrekonstruováno a vybaveno novými moderními přístroji umožňujícími jak komplexní monitoraci, tak i náhradu či podporu téměř všech základních životních funkcí. Základní biochemická vyšetření můžeme díky analyzátoru umístěnému přímo na oddělení získat během několika minut. Veškerá další potřebná vyšetření nám zajišťují příslušná oddělení Nemocnice Milosrdných bratří.

 

 

 

 

NIP

Cílem oddělení NIP (následné intenzivní péče) je pokračování v zavedeném základním léčebném procesu u pacienta, zbavení jeho závislosti na podpoře základních životních funkcí (pokud to povaha onemocnění vůbec umožňuje), intenzivní každodenní fyzioterapie a zahájení, případně pokračování v nácviku základních životních návyků, ať se jedná o schopnost komunikace s okolím, příjem potravy, či vyměšování.

 

Úkol oddělení NIP je ukončen ve chvíli, kdy se podaří stav pacienta zlepšit natolik, že již nadále není závislý na podpoře základních životních funkcí. Pacient je schopen dýchat bez jakékoliv podpory, je schopen účinně odkašlat a má fungující trávicí systém – přijímá potravu buď sám ústy, nebo formou speciální výživy podávané přímo sondou do žaludku.

 

V tomto okamžiku přistupujeme k překladu pacienta podle jeho celkového stavu typicky na některé z těchto oddělení – lůžkové rehabilitační oddělení, interní oddělení, neurologické oddělení, chirurgické oddělení – k případnému dořešení jejich zdravotního stavu, nebo na oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP) u pacientů, kteří ještě vyžadují zvýšenou péči o dýchací cesty.NIP podrobněji

DIOP

DIOP je pracoviště poskytující dlouhodobou intenzivní péči spontánně ventilujícím pacientům s tracheostomií, u kterých došlo ke stabilizaci jejich zdravotního stavu, přesto však vyžadují intenzivní ošetřovatelskou péči. Péče je zaměřena na toaletu dýchacích cest, která je u těchto pacientů v rámci jejich zdravotního stavu omezena. Dále se soustředí na kvalitní léčebnou a ošetřovatelskou péči ve všech oblastech bio-psycho-sociálních.

 

Nedílnou součástí péče o pacienty je i intenzivní fyzioterapie významně přispívající ke zlepšení fyzického i psychického stavu a následné resocializace pacienta.

 

Spektrum pacientů na oddělení DIOP (dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče) je rozličné. Nejčastěji se jedná o pacienty s postižením mozku, jejichž příčinou může být úraz, cévní mozková příhoda či metabolické postižení. Dále se jedná o pacienty s neurologickými onemocněními, stavy po komplikovaných či náročných operacích, s plicním a srdečním onemocněním, poresuscitační stavy. 

 

Pacienti jsou přijímáni z jednotek akutní intenzivní péče či oddělení NIP, kteří již nejsou závislí na umělé plicní ventilaci.

 

Cílem péče je zlepšení zdravotního stavu vedoucí k možnosti přeložení pacientů na oddělení následné péče, rehabilitační oddělení nebo do domácího ošetřování.

 

Rychlý kontakt

Naše zařízení najdete v Praze, Nymburce, Ostravě a Brně.