O nás

Jsme specialisté na následnou intenzivní péči.

„Ukážeme vám cestu domů…“

 

Společnost Chronicare je nestátní zdravotnické zařízení specializující se na následnou intenzivní péči. V Brně provozuje dvě zařízení, v areálu Nemocnice Milosrdných bratří a v Brně-Řečkovicích, ve kterých poskytuje následnou intenzivní péči (NIP) a dlouhodobou intenzivní ošetřovatelskou péči (DIOP).

 

Jedná se o moderní vysoce specializovaná oddělení, která vznikla jako podpora a pomoc oddělením resuscitační péče a intenzivní péče všech oborů. Přijímáme pacienty po kritickém onemocnění či úrazu, pacienty, jejichž stav je již víceméně stabilizovaný, nicméně vyžadují podporu některé ze základních životních funkcí, nejčastěji dýchání.

 

 

 

I na nečekané můžete být připraveni

Jsou okamžiky, které mohou převrátit váš život vzhůru nohama. Těžký úraz, vážné onemocnění nebo rozsáhlá operace někoho z vašich blízkých vás mohou postavit před nutnost hledat zdravotnické zařízení, specializující se na následnou intenzivní péči o tento typ pacientů.

 

Právě takovým zařízením je Chronicare. Síť nestátních zdravotnických center, provozujících jednotky následné intenzivní péče (NIP), která slouží k péči o pacienty, u kterých již pominula indikace a aktuální intenzivní péče, ale přetrvává potřeba částečné nebo úplné přístrojové podpory dýchání.

 

Spektrum lékařských diagnóz, kvůli kterým k nám pacienti přicházejí, je pestré: od neurologických a interních, po posttraumatické. Nejčastěji jde o pacienty po úrazech hlavy nebo vícečetných poraněních orgánů, pacienty po úrazech páteře a míchy, po závažných cévních mozkových příhodách, rozsáhlých operacích a v neposlední řadě o pacienty s chronickým onemocněním plic.

 

Kdy půjdu domů?

Je otázka, kterou nám pacienti a jejich blízcí pokládají nejčastěji. Návrat pacientů k normálnímu životu je stěžejním cílem naší intenzivní péče v centrech Chronicare.

 

Hlavním úkolem při léčbě pacientů je nejen vyřešení akutních zdravotních potíží, ale také nácvik základních úkonů sebeobsluhy pro další kvalitní život v domácím prostředí.

 

Naše zařízení mají nejnovější přístroje a materiální vybavení k poskytování odborné péče.

 

Celý tým společně zabezpečuje kontinuální, profesionální, a především lidský přístup ke klientovi i jeho rodině.

 

 

Chronicare Brno

  • Naší výhodou je velmi úzká spolupráce s Nemocnicí Milosrdných bratří při potřebě speciálních vyšetření nebo náhlých zákroků.
  • Na zcela novém pracovišti v Brně-Řečkovicích jsme schopni splnit i ty nejnáročnější požadavky na zajištění zdravotních potřeb a individuálních přání našich klientů.
  • Jsme unikátní zajištěním špičkové péče jak na lůžkách NIP (následné intenzivní péče), tak na lůžkách DIOP (dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče).

Reference

Pavel a Dagmar Malých (rodiče pacientky)

Vážený pane primáři, vážení pracovníci,

dovolte nám, abychom alespoň touto skromnou formou vyjádřili vám všem velké poděkování za laskavý, milý, ale zároveň vysoce profesionální přístup k naší dceři, Pavlínce Malé, která v tyto dny, po měsíci pobytu, opouští vaše zdravotnické zařízení.  Vzpomeneme-li na den, kdy jste i přes některé těžkosti Pavlínku přijali k následné léčbě po prodělané chorobě a těžké operaci, na den, kdy se většina lidí těšila z vánočního času, přesto jste byli ochotní a nápomocní řešit situaci naší dcery, kdy každý den ba dokonce každá hodina profesionální zdravotní péče byla velmi cenná pro její znovunavrácení do běžného života. ...

 

Zobrazit více

 

 

Josef Navrátil (klient)

Dobrý den, rád bych touto cestou moc poděkoval celému zdravotnickému personálu z CHRONICARE NYMBURK.

Díky jejich přístupu, péči,píli a trpělivosti, i vlastní snahou, jsem se dostal do domácí péče. Sestřičky jsou opravdu na vysoké profesionální úrovni, jednají s pacientem empaticky a v klidu, přenášejí dobrou náladu a pohodu na ostatní pacienty. Jejich práce jde od srdce a pro dobré slovo nejdou daleko.

Pan primář a lékaři jsou na vysoké odborné úrovni a dělají vše pro to, aby se pacient léčil co nejlépe, aby se co nejdřív dostal domů a bez větších obtíží, což mohu doložit sám na sobě. A za to jim patří velké díky.

Lékaři a sestřičky, ve vzájemné symbióze, tvoří celek, který je nedílnou součástí našich lidských životů. V jejich péči i následně dostávají pacienty další šanci na život. A já jim za tu šanci za sebe i za mou rodinu velice děkuji.

S pozdravem od srdce Navrátil Josef

Lubomír Koutský (klient)

Chtěl bych touto cestou poděkovat celému personálu pod vedením pana primáře Antona Balucha za příkladnou péči o svého klienta. Jsem velice vážně nemocen a za svůj život jsem prošel mnoha nemocnicemi, ale v žádné nemocnici jsem se nesetkal s tak nádherným a profesionálním přístupem k pacientovi, jako v NIP CHRONICARE Nymburk. Mimo jiné oceňuji také vysoce profesionální až nadstandardní fyzioterapii. Ještě jednou moc děkuji těm, kteří se o mou maličkost, ale i o jiné pacienty tak nádherně a s láskou starají. Zvláštní poděkování patří fyzioterapeutkám Lucii a Martině, které mě svojí profesionální terapií opět vrátily do života. Jen tak dál a držím pěsti, aby to hodně dlouho vydrželo!

Rychlý kontakt

Naše zařízení najdete v Praze, Nymburce, Ostravě a Brně.