O nás

Brno-Řečkovice

Brno-Štýřice


Společnost Chronicare je sítí nestátních zdravotnických zařízení specializující se na následnou intenzivní péči a dlouhodobou intenzivní ošetřovatelskou péči. V Brně provozujeme dvě zařízení.

V Brně-Řečkovicích máme oddělení následné intenzivní péče (NIP) o celkovém počtu 25 lůžek, a také dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP) o počtu 17 lůžek.  

V areálu Nemocnice Milosrdných bratří máme oddělení následné intenzivní péče (NIP) o celkovém počtu 16 lůžek. 

Jedná se o moderní specializovaná oddělení, která vznikla jako podpora a pomoc oddělením resuscitační péče a intenzivní péče všech oborů. Přijímáme pacienty po kritickém onemocnění či úrazu, pacienty, jejichž stav je již víceméně stabilizovaný, nicméně vyžadují podporu základních životních funkcí, nejčastěji dýchání.

 

 

 

 

Naše hodnoty

Pilířem našich hodnot je intenzivní péče. Ta je podstatou naší práce a znamená zajištění základních životních funkcí. O naše pacienty pečujeme s maximální starostlivostí, s pokorou k životní situaci, ve které se oni i jejich rodiny nachází, s respektem nejen k jejich potřebám, ale také k sobě navzájem. Jsme zařízení unikátní svými zkušenostmi, vybavením, prostředím i přístupem k pacientům. Jedinečnost ale spatřujeme i ve zdánlivých každodenních maličkostech, které pomáhají kvalitu naší péče posunout o krok dál. Společně se snažíme tyto hodnoty naplňovat. 

 

Reference

Pracoviště Řečkovice a Polní – Veronika Valachová (dcera pacientky)

Vážení zaměstnanci Chronicare Řečkovice a Polní , dovolte mi, abych vám všem poděkovala za laskavý přístup a veškerou paliativní péči, kterou jste poskytli naší mamince Jitce Valachové.  Maminka nás již bohužel opustila, ale tomu nijak nešlo zabránit a vy jste pro ni udělali maximum. Věděli jsme od začátku, že její stav je vážný, přesto je její ztráta pro nás velkým šokem. Celý život se může změnit během jedné minuty, ale vy jste se jako tým celé týdny snažili o to, aby se maminka mohla zotavovat a necítila bolest. Určitě si uvědomovala, že je obklopena empatickými lidmi se zlatým srdcem, kteří ji respektují jako osobnost, i když už sama za sebe mluvit nemohla. Bude nám navždycky chybět, ale jsme rádi, že mohla poslední část svého života strávit u vás. Jsme vděční i za empatický, přitom přímý a seriozní přístup ke komunikaci. Bolest to sice nezmírní, ale opravdu jsme si jistí, že jste pro ni udělali vše, co jste mohli.

Moc bych vám všem přála prožití i příběhů se šťastnějším koncem, satisfakcí, že jste pacienta mohli vrátit domů k jeho blízkým, nebo  aspoň zlepšit jeho stav natolik, že už není v ohrožení života, případně lépe vnímá a komunikuje. 

Zařízení, jako je to vaše, jsou moc potřebná a moc vám držím palce.

S pozdravem dcera pacientky, 

 

 

Veronika Valachová

Pracoviště Řečkovice – paní Pavlíková (maželka pacienta)

Dobrý den,


chtěli bychom velice poděkovat celému personálu oddělení NIP Chronicare Řečkovice, pod vedením pana primáře MUDr. Jelínka, za příkladnou a laskavou péči o mého manžela Františka Pavlíka, který zde byl hospitalizován od 25.4. do 13.7.2023. Také jsme vděčni za laskavé chování a empatický přístup k rodinným příslušníkům.
Bohužel byl manžel ve velmi vážném stavu a nepodařilo se ho vyléčit, ale je mi útěchou, že ve vašem zařízení o něj bylo postaráno s úžasnou lidskostí až do jeho posledních chvil.
Děkujeme!!!
B. Pavlíková s rodinou

Pracoviště Polní – paní Moučková (manželka pacienta)

Velké poděkování celému týmu lékařů, včetně zdravotních sester oddělení Chronicare za obětavou a úspěšnou léčbu manžela p. Moučky.

 

Děkujeme

Chronicare Brno

  • úzká spolupráce s Nemocnicí Milosrdných bratří umožňuje našim pacientům provést další potřebná konsiliární vyšetření či drobné výkony
  • moderní nově zrekonstruované prostředí, které splňuje ty nejpřísnější požadavky pro léčbu na lůžkách následné intenzivní péče (NIP) a poskytuje dostatečný komfort pacientům i zaměstnancům
  • vzájemná spolupráce dvou pracovišť, která svou velikostí tvoří jedno z největších zařízení tohoto typu na jižní Moravě