O nás

Jsme specialisté na následnou intenzivní péči.

„Ukážeme vám cestu domů…“

 

Společnost Chronicare je nestátní zdravotnické zařízení specializující se na následnou intenzivní péči. V Brně provozuje dvě zařízení, v areálu Nemocnice Milosrdných bratří a v Brně-Řečkovicích, ve kterých poskytuje následnou intenzivní péči (NIP) a dlouhodobou intenzivní ošetřovatelskou péči (DIOP).

 

Jedná se o moderní vysoce specializovaná oddělení, která vznikla jako podpora a pomoc oddělením resuscitační péče a intenzivní péče všech oborů. Přijímáme pacienty po kritickém onemocnění či úrazu, pacienty, jejichž stav je již víceméně stabilizovaný, nicméně vyžadují podporu některé ze základních životních funkcí, nejčastěji dýchání.

 

 

 

I na nečekané můžete být připraveni

Jsou okamžiky, které mohou převrátit váš život vzhůru nohama. Těžký úraz, vážné onemocnění nebo rozsáhlá operace někoho z vašich blízkých vás mohou postavit před nutnost hledat zdravotnické zařízení, specializující se na následnou intenzivní péči o tento typ pacientů.

 

Právě takovým zařízením je Chronicare. Síť nestátních zdravotnických center, provozujících jednotky následné intenzivní péče (NIP), která slouží k péči o pacienty, u kterých již pominula indikace a aktuální intenzivní péče, ale přetrvává potřeba částečné nebo úplné přístrojové podpory dýchání.

 

Spektrum lékařských diagnóz, kvůli kterým k nám pacienti přicházejí, je pestré: od neurologických a interních, po posttraumatické. Nejčastěji jde o pacienty po úrazech hlavy nebo vícečetných poraněních orgánů, pacienty po úrazech páteře a míchy, po závažných cévních mozkových příhodách, rozsáhlých operacích a v neposlední řadě o pacienty s chronickým onemocněním plic.

 

Kdy půjdu domů?

Je otázka, kterou nám pacienti a jejich blízcí pokládají nejčastěji. Návrat pacientů k normálnímu životu je stěžejním cílem naší intenzivní péče v centrech Chronicare.

 

Hlavním úkolem při léčbě pacientů je nejen vyřešení akutních zdravotních potíží, ale také nácvik základních úkonů sebeobsluhy pro další kvalitní život v domácím prostředí.

 

Naše zařízení mají nejnovější přístroje a materiální vybavení k poskytování odborné péče.

 

Celý tým společně zabezpečuje kontinuální, profesionální, a především lidský přístup ke klientovi i jeho rodině.

 

 

Chronicare Brno

  • Naší výhodou je velmi úzká spolupráce s Nemocnicí Milosrdných bratří při potřebě speciálních vyšetření nebo náhlých zákroků.
  • Na zcela novém pracovišti v Brně-Řečkovicích jsme schopni splnit i ty nejnáročnější požadavky na zajištění zdravotních potřeb a individuálních přání našich klientů.
  • Jsme unikátní zajištěním špičkové péče jak na lůžkách NIP (následné intenzivní péče), tak na lůžkách DIOP (dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče).

Reference

Petr Kolář (syn klienta)

Dovolte, abych vám a všem vašim spolupracovníkům poděkoval za péči, kterou jste poskytovali mému otci. Velice oceňuj i přístup, který jste zaujali i k mé matce, která otce po celou dobu jeho hospitalizace téměř denně navštěvovala. Vaše profesionální a přitom hluboce lidské chování by mohlo být vzorem pro mnohá jiná zdravotní zařízení.

Barbora Reková (dcera klientky na DUPV)

Opravdu strašně moc děkujeme za péči, podporu a pomoc ve dnech, kdy maminka ležela v nemocnici, a samozřejmě i za pomoc v domácí péči. Nebýt vašeho týmu, nebyla bych tak šťastná jako v den, kdy jsem mohla mít oba rodiče na svatbě.

paní Kováčiková (klientka na DUPV)

Všem těm, kteří se denně snaží ulevit pacientům od bolesti, hlavně však dodávají sílu věřit, že bude líp.

 

Ráda bych poděkovala zdravotnímu personálu CHRONICARE Nymburk za trpělivost, obětavost a péči, kterou mi věnovali. Celému týmu pod vedením primáře MUDr. Antona Balucha vřelý dík za všechny, kdo vás potřebovali, potřebují a potřebovat budou. Měli bychom si my všichni uvědomit, že vše je o chování lidí k lidem a lidé, to jsme my. Ještě jednou mnohokrát děkuji.

Rychlý kontakt

Naše zařízení najdete v Praze, Nymburce, Ostravě a Brně.