O nás

Brno-Řečkovice

Brno-Štýřice


Společnost Chronicare je sítí nestátních zdravotnických zařízení specializující se na následnou intenzivní péči a dlouhodobou intenzivní ošetřovatelskou péči. V Brně provozujeme dvě zařízení.

V Brně-Řečkovicích máme oddělení následné intenzivní péče (NIP) o celkovém počtu 25 lůžek, a také dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP) o počtu 17 lůžek.  

V areálu Nemocnice Milosrdných bratří máme oddělení následné intenzivní péče (NIP) o celkovém počtu 16 lůžek. 

Jedná se o moderní specializovaná oddělení, která vznikla jako podpora a pomoc oddělením resuscitační péče a intenzivní péče všech oborů. Přijímáme pacienty po kritickém onemocnění či úrazu, pacienty, jejichž stav je již víceméně stabilizovaný, nicméně vyžadují podporu základních životních funkcí, nejčastěji dýchání.

 

 

 

 

Naše hodnoty

Pilířem našich hodnot je intenzivní péče. Ta je podstatou naší práce a znamená zajištění základních životních funkcí. O naše pacienty pečujeme s maximální starostlivostí, s pokorou k životní situaci, ve které se oni i jejich rodiny nachází, s respektem nejen k jejich potřebám, ale také k sobě navzájem. Jsme zařízení unikátní svými zkušenostmi, vybavením, prostředím i přístupem k pacientům. Jedinečnost ale spatřujeme i ve zdánlivých každodenních maličkostech, které pomáhají kvalitu naší péče posunout o krok dál. Společně se snažíme tyto hodnoty naplňovat. 

 

Reference

Pracoviště Polní – Petra Valachová (maminka pacientky)

Vážená, paní doktorko Kempná,
 
dovolte mi Vám i všem Vašim sestřičkám říct, jak skvělou práci odvádíte. Jste nejen na pacienty, ale i na nás tak hodní, tak laskaví. Naší mamince jste nejen zachránili život, ale na základě Vaší péče se neustále zlepšuje. Nikde jsem se ještě nesetkala s tak dobrou péčí a přístupem. Jste andělé, tak jsem jen chtěla, aby jste věděli, jak je naše rodina, včetně mamky :), moc spokojená.
 
Petra Valachová

Pracoviště Polní – paní Jelínková (sestra pacienta)

Vážená paní doktorko Kempná,

 

ráda bych touto cestou poděkovala celému Vašemu oddělení za příkladnou péči, které se dostalo mému bratrovi panu Vlastimilu Vodákovi.  Zejména bych chtěla vyzdvihnout velmi vstřícný a lidský přístup a milé jednání všech sestřiček a ošetřujícímu personálu.

 

Srdečně Vám děkuji,

Františka Jelínková (Vodáková), Kyjov

Pracoviště Řečkovice – Antonín Pavka (pacient)

Dobrý den,

touto cestou bych chtěl moc poděkovat všem v Chronicare Brno-Řečkovice, kam jsem byl převezen po těžkém covidu na podzim. 

Velký dík panu primáři Jelínkovi za lidský přístup a ochotu, všem doktorům, sestrám... celému oddělení. Za svůj život jsem prošel více zdravotnických zařízení, ale s takovým profesionálním přístupem, ochotou a hlavně lidskostí celého personálu jsem se ještě nesetkal. 

I když to pro mě bylo nějtěžší období v životě, na vaši nemocnici rád vzpomínám. 

Ještě jednou veliký dík!

 

Přeji hodně sil a úspěchů,

Antonín Pavka

Chronicare Brno

  • úzká spolupráce s Nemocnicí Milosrdných bratří umožňuje našim pacientům provést další potřebná konsiliární vyšetření či drobné výkony
  • moderní nově zrekonstruované prostředí, které splňuje ty nejpřísnější požadavky pro léčbu na lůžkách následné intenzivní péče (NIP) a poskytuje dostatečný komfort pacientům i zaměstnancům
  • vzájemná spolupráce dvou pracovišť, která svou velikostí tvoří jedno z největších zařízení tohoto typu na jižní Moravě