Informace pro příbuzné

Informace ohledně zdravotního stavu pacientů poskytuje výhradně lékař. Bližší informace naleznete níže.

Informace v základním i odborném sociálním poradenství poskytuje zdravotně-sociální pracovnice Ing. et Mgr. Milada Ciprys Krejčí (viz "Kontakt")

Zdravotně-sociální oblast

Zdravotně-sociální pracovnice v Chronicare

 

Naše zdravotně – sociální pracovnice poskytuje odborné sociální poradenství u hospitalizovaných pacientů, u kterých v důsledku změny jejich zdravotního stavu a následné ztráty mobility a soběstačnosti, nebo z jiných závažných důvodů, nastala nepříznivá sociální situace a nejsou schopni ji zvládnout sami či s pomocí blízkých. Po celou dobu hospitalizace je zdravotně – sociální pracovnice odborným průvodcem u našich pacientů a rodinných příslušníků v jejich nepříznivé sociální situaci.

Hlavní prioritou v poskytování odborného sociálního poradenství je snaha pomoci se zorientovat pacientům a rodinným příslušníkům v konkrétním problému a nabídnout jim účinné řešení jejich aktuální životní situace.

 

Role zdravotně-sociální pracovnice  

 

Ve spolupráci s kolegy a celým interdisciplinárním týmem, pacientem a rodinnými příslušníky pomáhá řešit sociálně-právní a sociálně-zdravotní problémy pacienta. Jedná v zájmu pacientů s dalšími odborníky státní správy – soudy, policií, úřady státní správy apod. Spolupracuje se státními i nestátními institucemi a zastupitelskými úřady.Zobrazit více

Praktické informace

Aktuální režim návštěv

Návštěvy na pracovišti Brno-Řečkovice jsou omezeny na max. 2 dospělé osoby u jednoho pacienta v jeden den.

 

Návštěvní doba je každý den od 15,00 hod do 17,00 hod.

 

Návštěva pacienta je možná pouze při splnění následující podmínky: 

  • návštěva musí být zdráva, nesmí mít přítomny příznaky respiračního onemocnění

Tímto Vás prosíme o maximální zodpovědnost vůči našim pacientům i personálu. 

Návštěva bude zapsána v sešitě návštěv.

Návštěva musí mít po celou dobu zakryté dýchací cesty - (respirátor třídy FFP2) a další ochranné pomůcky dle požadavků pracoviště.

 

Návštěvy na pracovišti Brno-Polní jsou aktuálně možné.

Návštěvní doba je každý den od 15,00 hod do 17,00 hod

 

Velice děkujeme.

 

Kdo podává informace o zdravotním stavu?

Informace o zdravotním stavu pacienta poskytuje výhradně lékař.

Pracoviště Řečkovice:
Telefonicky jsou informace poskytovány na pracovišti v Řečkovicích v pondělí, čtvrtek a pátek od 12,30 do 15,00 hodin. Informace podává primář Chronicare Mund na základě předem domluveného hesla, pouze jedné osobě z rodiny, která následně informuje ostatní. Respektujte, prosím, tento vyhrazený čas.

Pracoviště Polní:
Telefonicky jsou  informace poskytovány na pracovišti Polní lékařem na tel. čísle 532 299 138 od 13,00 do 15,00 hodin.

Informace nemusí být podány ve chvíli, kdy lékař poskytuje naléhavou péči pacientům. Předem velice děkujeme za pochopení.

Co můžete pacientovi přinést?

Seznam věcí, které můžete přinést pacientovi s sebou naleznete ke stažení ZDE. 

Platí se za pobyt v zařízení?

Ne, zdravotní péče je plně hrazena zdravotními pojišťovnami.

 

 

Jaké doklady potřebuji při nástupu do vašeho zdravotnického zařízení?

Pacient s sebou vždy musí mít:

  • občanský průkaz a průkaz pojištěnce;
  • doklad o pracovní neschopnosti, pokud už jej máte vystavený svým lékařem;
  • jméno a adresu obvodního lékaře, ke kterému budete po propuštění z nemocnice předáni do péče;
  • jste-li v evidenci Úřadu práce, pak příslušný doklad jím vystavený;
  • ideálně také kontakt na nejbližší osobu (adresa a telefonní číslo).
Mohu na vaši adresu nechat přehlásit důchod?

Ano, pacientům může být do našeho zdravotnického zařízení zasílán důchod. Jedná se zejména o výplatu důchodu poštovní poukázkou. Pro zajištění dosílky důchodu je třeba, aby měl pacient platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas).

 

Poskytování duchovních služeb

Rodina pacienta si může zajistit svého duchovního nebo jej na požádání zajistí zdravotnické zařízení. S požadavkem na zajištění se obraťte na zdravotnický personál nebo zdravotně-sociálního pracovníka.

 

 

Nárok na příspěvek na péči

Výplata příspěvku oprávněné osobě nenáleží, pokud byla hospitalizována ve zdravotnickém zařízení po celý kalendářní měsíc. Příjemce příspěvku na péči nebo pečující osoba je povinna písemně nahlásit jakékoliv změny (nástup/propuštění) do 8 dnů na místně příslušném úřadu práce.

„Naše zdravotnické zařízení poskytuje po celou dobu hospitalizace pomoc a podporu pacientům a jejich rodinným příslušníkům. Naším posláním je pacienta i jeho blízké provést nastalou situací, aby se v ní lépe zorientovali a nezůstali na řešení svých nesnází sami.

 

Ing. et Mgr. Milada Ciprys Krejčí

zdravotně-sociální pracovnice, Chronicare Brno

Dokumenty ke stažení

Zde jsou dokumenty ke stažení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace k podávání a vyřizování stížností

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulář pro podání stížnosti