NIP a DIOP

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V CHRONICARE PODROBNĚJI:

 

Individuální přístup k pacientům

Je klíčovou součástí naší péče. Ke každému pacientovi přistupujeme s pokorou k jeho životní situaci, respektem k jeho potřebám a s maximální starostlivostí. Nad rámec běžného ošetřování poskytujeme individuální metody a doplňkové terapie (i ve spolupráci s rodinami), které mohou pomoci ke zlepšení stavu pacienta. Jednou z takových metod jsou např. prvky či principy bazální a neurokognitivní stimulace nebo např. zohlednění dietních potřeb pacientů.

Princip bazální stimulace  

Zdroj: PhDr. Karolína Maloň Friedlová, PhD.

Polohování

Jednou z velmi důležitých ošetřovatelských činností je vhodné polohování pacienta.

Hojení ran

Nácvik soběstačnosti pacienta

Fyzioterapie

Doporučení pro rodiny

Pokud se chcete aktivně zapojit do rehabilitační péče o svého blízkého, je možné domluvit si konzultaci s ošetřujícím fyzioterapeutem. Rádi Vám poradíme, jak přistupovat k nemocnému v čase jeho léčby.

Doplňkové terapie – canisterapie

 

 

Zpět na naše služby